Robogó.Bontó - Bontott robogó alkatrészek

Keresés
Kosár
A kosár üres!

Használt alkatrészek vásárlásával kapcsolatos információk

Az elállás joga (csak új alkatrészekre!)

Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. "... 4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. (3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja. (4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. (5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszer? használatából eredő kárának megtérítését. ..."

Szavatosság (csak új alkatrészekre!)

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről.

Fontos tudnivalók a 2003. november 22. előtt és november 22-tol vásárolt kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatban.

Linkek

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
MKEH

Adatvédelem

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállitásához szükségesek.

HASZNÁLT ALKATRÉSZEK GARANCIÁJA

A szerződés tárgyának / terméknek / a lényeges tulajdonságairól az információk az áruházban megtalálhatók. Az áruházban forgalmazott használt / bontott / alkatrészekre garanciát ill. jótállást nem vállalunk. Használt alkatrész vásárlása esetén elállási jog nem gyakorolható. Megrendelés előtt mindig ellenőrizd a termék paramétereit, leírását.Inkább többször kérj egy adott termékről képes ill. szöveges információt a későbbi problémák elkerülése végett. Megrendeléseddel a használt alkatrészekre vonatkozó fenti garanciális feltételeket minden esetben elfogadottnak tekinted.

SZÁLLÍTÁS

Termékeinket a Posta szállítja házhoz. Ennek díjszabása a következő.

0 - 20.000 Ft-ig 1770 Ft

20.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig 2101 Ft